top of page
Zoltán Molnár
Aqua
March 14 – April 6, 2019 (Project Room)

Click on the thumbnail to view the image. Click on the image for a larger view and information.

A magyar szöveg lejjebb görgetve található.

Aqua

Water is the fundamental element of life, an essential condition for individual and social human existence. For our economic activities we use the natural resource of water in the most diverse ways. Water resource management conducts the distribution of water to users, including homes, public institutions, and the service industry. This is an individual and communal need and responsibility.The purpose of the water intake is threefold;domestic water and irrigation water, water for animals, and water for washing. Other uses include firefighting, slaughterhouse, spirit distillation, fishpond, bath, seltzer-making, mineral water bottling. It is an indispensable element of many activities of life. Let's try to imagine if we had to make do with as little water as in some parts of Kenya: 2-5 litres per person per day. In contrast, in rich countries, the daily consumption of water per person, with automatic washing machines and dishwashers, reaches 350 litres. 1.2 billion people on Earth live next to some water resource, and their survival also depends on it. Their relationships are defined by the quality of water, which is getting worse and worse each decade. Populations and cultures living along the coasts, lakes and rivers are different. Water means the coexistence of people. I took photographs of communities living near water in Brazil, France, Turkey, Spain, Macedonia and Hungary, focusing on how they relate to their natural water resources, their rain forests, the flora and fauna. In the process of preparing the photo essay my aim was to present the relationship between water and humanity through the overall ecological system of individual and community need for water. We are particularly sensitive to the quantity and quality of water. There could be water shortage during devastating droughts, while many times there is too much of it during floods. How could all of this be a sign of the climate change? How could humankind adapt to nature? How does our environment react to the lifestyles of the era of globalization? The aim of my photo series is to explore these issues in various regions of the Earth.

PH21 Gallery presents a selection of the series, exhibiting images taken in Hungary.

Aqua

A víz lételem, alapfeltétele az ember egyéni és társadalmi létének. Az ember gazdasági tevékenysége folytán a vizet mint természeti erőforrást igen változatos formában hasznosítja. A vízkészlet-gazdálkodás a vízfogyasztással járó vízhasználók vízigénye, amelynek egyik formája a kommunális felhasználás, vagyis a település háztartási vízigénye, a közintézményi, szolgáltatóipari, vízvezetékek hálózati veszteségeit potló vízigény. Egyéni és közösségi igény és felelősség! A vízvétel célja a háztartási víz, illetve az öntözővíz biztosítása, másodsorban az állatok itatása, harmadsorban a mosás. További funkciók: tűzoltás, vágóhíd, pálinkafőzés, halastó, fürdő, szódavízkészítés, ásványvíz palackozás. Az élet megannyi tevékenységének nélkülözhetetlen eleme. Próbáljuk meg elképzelni, ha annyi vízből kellene gazdálkodnunk, mint Kenya egyes vidékein, azaz naponta fejenként 2-5 literrel. Ezzel szemben a gazdag országokban automata mosógéppel, mosogatógéppel rendelkező családokban a napi, fejenkénti vízfogyasztás eléri a 350 litert. A Földön 1,2 milliárd ember él a víz közvetlen közelében. Olyan emberek, akik közvetlen kapcsolatban vannak a vízzel és a túlélésük is ettől függ. Kapcsolatukat a víz minősége határozza meg, amely évtizedről évtizedre egyre rosszabb. A tengerpartok, tavak és folyók mentén élő népek és kultúrák különbözőek. Az ott élő emberek összekötő, összetartó eleme a víz. Brazíliában, Franciaországban, Törökországban, Spanyolországban, Makedóniában Magyarországon a víz közelében élő közösségekről készítettem fotográfiákat, annak tekintetében, hogyan viszonyulnak a természetes vizeikhez, esőerdőkhöz, élővilághoz. A fotóesszé elkészítésénél célom volt az egyéni és közösségi vízigény ökológiai összrendszerének szempontján keresztül bemutatni a víz és az ember kapcsolatát. Különösen érzékenyek vagyunk a víz mennyiségére és minőségére is. Gyakran túl kevés pusztító aszálykor, sokszor pedig túl sok van belőle árvíz idején. Hogyan árulkodnak mindezek az átalakuló klímáról, az ember hogyan alkalmazkodik a természethez, a környezet hogyan reagál a globalizáció létformájára? Fotósorozatom célja ezeket a kérdéseket körbejárni a Föld legkülönbözőbb területein. 

A PH21 Galéria a sorozat Magyarországon készült képeiből mutat be válogatást.

This exhibition was supported by the Local Government of Ferencváros District (Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata).

ferencvaros2.png
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page